Polityka prywatności

1. Wykorzystanie zawartości witryny

Key-Components.com

Witryna zastrzega sobie prawo do interpretowania zawartości tej witryny i treści tej witryny wyłącznie do użytku osobistego. Treści zawarte w prawach autorskich i innych uwagach dotyczących własności powinny być szanowane, a kopia zachowana. Jeśli treść witryny nie zawiera prawidłowe oświadczenie, nie oznacza, że ​​strona nie ma praw, nie oznacza, że ​​strona nie rości sobie praw, i powinieneś szanować zasadę dobrej wiary i uzasadnione interesy treści do legalnego użytkowania. Nie możesz w żaden sposób modyfikować, kopiować, publicznie wyświetlać, publikować lub dystrybuować takich materiałów lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych.Zabronić któregokolwiek z tych materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w innych mediach drukowanych lub środowisku sieci komputerowej. ochrona prawna prawa autorskiego,każde nieautoryzowane użycie może stanowić prawo autorskie, znak towarowy i inne prawa. Jeśli nie akceptujesz lub nie naruszasz niniejszych Warunków, Twoja autoryzacja do korzystania z witryny zostanie automatycznie anulowana i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały.

 

2. strona internetowa rozpowszechniająca informacje

Dostępność treści na tej stronie bez jakiejkolwiek formy gwarancji. Nie gwarantuje absolutnej dokładności i kompletności. Witryna produktów, technologii, programów, ceny i przydziału może ulec zmianie bez powiadomienia. Zawartość strony mogła wygasnąć, Key-Components.com.Nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Udostępnianie informacji może być w Twojej okolicy, nadal nie można uzyskać produktu, procesu lub usługi, możesz złożyć wniosek do kontaktów biznesowych i dystrybutora Key-Components.com.

 

3. Zgłoszenia użytkowników

Oprócz postanowień dotyczących prywatności, innych niż te, wysyłasz lub publikujesz jakiekolwiek materiały na stronie, a dane kontaktowe (zwane dalej łącznie informacjami) będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Korzystanie z tej witryny nie będzie naruszają prawa, przepisy i moralność publiczną, nie wysyłają ani nie przesyłają pocztą żadnych nielegalnych, grożących, zniesławiających, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub innych nielegalnych materiałów. Jeśli ludzie mają treści informacyjne i wpływ, istnieją dowody na ostrzeżenie lub sprzeciw wobec tej witryny możesz usunąć wiadomość lub nieograniczone zawieszenie informacji w przeglądarce internetowej, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody, bez obowiązku zamieszczania ogłoszenia, sytuacja jest poważna, ta strona może zostać zdjęta z użytkownika.

 

4. Użytkownicy wymieniają się treściami

Key-Components.com Monitoruj lub oceniaj użytkowników, aby wysyłać lub publikować wiadomości lub komunikować się wyłącznie ze sobą w dowolnym zakresie odpowiedzialności, w tym między innymi na czatach, forach Key-Components.com i innych forach użytkowników oraz wszelka wymiana treści. Key-Components.com Za treść takiej wymiany nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy powodują zniesławienie, prywatność, nieprzyzwoitość lub inne problemy. Key-Components.com Zachowane po znalezieniu usunąć należy traktować jako obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia prawo do informacji.

 

5. witryna do pobrania oprogramowania do użycia

Jeśli pobierasz oprogramowanie za pomocą oprogramowania, aby zachować zgodność z umową licencyjną oprogramowania, aby spełnić wszystkie warunki licencji na oprogramowanie. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu umowy licencyjnej oprogramowania, zanim postanowienia nie będą mogły zostać pobrane lub zainstalowane oprogramowanie.

 

6.Linki do stron internetowych osób trzecich

Linki do stron internetowych stron trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz stronę. Ke-Components.com nie sprawdził żadnych witryn stron trzecich, te witryny i ich zawartość nie kontrolują, bez odpowiedzialności Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do jakichkolwiek linków do stron osób trzecich, ich możliwe konsekwencje i ryzyko ponoszone przez Ciebie.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Key-Components.com oraz wspomniani dostawcy lub osoby trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utracone zyski, utratę danych lub przerwy w działalności gospodarczej spowodowane przez szkodę), niezależnie od tego, czy szkoda ta wynika z użytkowania, czy nie może korzystać z Witryna internetowa, a witryna łączy się z dowolną witryną lub dowolnymi informacjami zawartymi w takich witrynach, niezależnie od tego, czy mają one z góry tę umowę, czyn niedozwolony lub inną podstawę prawną, a taka szkoda może wystąpić, jeśli skorzystasz z tej witryny w wyniku informacji lub danych niezbędnych do konserwacji, naprawy lub korekty sprzętu, powinieneś zdawać sobie sprawę, że ich własne muszą ponieść wszelkie wynikające z tego koszty.Key-Components.com W przypadku zaistnienia następujących sytuacji bez odpowiedzialności: przekazywanie informacji przez dostawca usług sieciowych (Key-Components.com.I jego upoważniona osoba) inna niż zainicjowana; transmisja informacji, routing, łączność i przechowywanie są zapewniane przez niezbędny automatyczny proces techniczny, wybór dostawcy usług informatycznych; oprócz innych wymagań automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera ci dostawcy informacji i odbiorcy; system dostawców usług sieciowych lub pośrednik sieciowy lub tymczasowe przechowywanie kopii informacyjnej formularza, w normalnych okolicznościach, nikt inny niż zamierzony odbiorca nie otrzymał zarezerwowanego czasu nie dłuższego niż zamierzony odbiorca na zapewnienie dostępu do informacji transmisja, routing lub połączenie z rozsądnym czasem; za pośrednictwem systemu lub sieci nienaruszona treść informacji.łączność i przechowywanie zapewnia konieczny automatyczny proces techniczny, wybór dostawcy usług informacyjnych; oprócz innych wymagań automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera tych dostawców informacji i odbiorców; system dostawców usług sieciowych lub pośrednik sieciowy lub tymczasowy przechowywanie kopii informacji formularza, w normalnych okolicznościach, nikt inny niż zamierzony odbiorca nie otrzymał zarezerwowanego czasu nie dłuższego niż zamierzony odbiorca, aby zapewnić dostęp do transmisji informacji, trasy lub połączenia z rozsądnym czasem; za pośrednictwem systemu lub nienaruszona transmisja sieciowa treści informacyjnych.łączność i przechowywanie zapewnia konieczny automatyczny proces techniczny, wybór dostawcy usług informacyjnych; oprócz innych wymagań automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera tych dostawców informacji i odbiorców; system dostawców usług sieciowych lub pośrednik sieciowy lub tymczasowy przechowywanie kopii informacji formularza, w normalnych okolicznościach, nikt inny niż zamierzony odbiorca nie otrzymał zarezerwowanego czasu nie dłuższego niż zamierzony odbiorca, aby zapewnić dostęp do transmisji informacji, trasy lub połączenia z rozsądnym czasem; za pośrednictwem systemu lub nienaruszona transmisja sieciowa treści informacyjnych.oprócz innych wymagań automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera tych dostawców informacji i odbiorców; system dostawców sieci lub pośrednik sieciowy lub tymczasowe przechowywanie kopii informacyjnej formularza, w normalnych okolicznościach, nie jest to osoba inna niż zamierzona odbiorca otrzymał zarezerwowany czas nie dłuższy niż zamierzony odbiorca, aby zapewnić dostęp do transmisji informacji, routingu lub połączenia z rozsądnym czasem; za pośrednictwem systemu lub sieci nienaruszona transmisja informacji.oprócz innych wymagań automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera tych dostawców informacji i odbiorców; system dostawców sieci lub pośrednik sieciowy lub tymczasowe przechowywanie kopii informacyjnej formularza, w normalnych okolicznościach, nie jest to osoba inna niż zamierzona odbiorca otrzymał zarezerwowany czas nie dłuższy niż zamierzony odbiorca, aby zapewnić dostęp do transmisji informacji, routingu lub połączenia z rozsądnym czasem; za pośrednictwem systemu lub sieci nienaruszona transmisja informacji.żadna inna osoba niż zamierzony odbiorca nie otrzymała zarezerwowanego czasu nie dłuższego niż zamierzony odbiorca, aby zapewnić dostęp do transmisji informacji, routingu lub połączenia z rozsądnym terminem; przez system lub sieć nienaruszoną transmisję informacji.żadna inna osoba niż zamierzony odbiorca nie otrzymała zarezerwowanego czasu nie dłuższego niż zamierzony odbiorca, aby zapewnić dostęp do transmisji informacji, routingu lub połączenia z rozsądnym terminem; przez system lub sieć nienaruszoną transmisję informacji.

 

8. Ogólne zasady

Key-Components.com Mogą modyfikować te warunki w dowolnym momencie. Należy odwiedzić tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami, ponieważ są one ściśle z tobą związane. Niektóre postanowienia tych warunków mogą być na niektórych stronach na podstawie wyraźnie określonych informacji prawnych lub warunków zastąpiony